Individuele Begeleiding

Individuele begeleiding wordt voornamelijk aangeboden aan cliënten met problemen op meerdere leefdomeinen. We begeleiden onze cliënten bij uiteenlopende zaken.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hulp bij het op orde krijgen van de administratie
  • De cliënt helpen zijn/haar dag te structureren
  • Ventilerende gesprekken om de angsten te overwinnen
s1

Mijn Zorg biedt ook individuele begeleiding aan mensen met psychische problematiek of licht verstandelijke beperking.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij individuele begeleiding maken we per cliënt een begeleidingsplan waarin concrete doelen staan die in samenspraak met de cliënt is geformuleerd. De cliënt zelf is de eigenaar van het plan en werkt samen met de begeleider om stap voor stap de geformuleerde doelen per leefdomein te behalen. Bij de uitvoering van het begeleidingsplan worden de omgeving en de nodige instanties nauw betrokken.