Wat maakt Mijn Zorg ZH zo uniek?

Mijn Zorg begeleidt en ondersteunt (jong)volwassenen in hun zorgbehoeften en maakt verschil in het dagelijkse leven van haar cliënten.

Maak kennis met ons

Cliënt centraal
De behoeften van de cliënten staan bij ons centraal. Afhankelijk daarvan bieden wij zorg op maat, zoals: individuele begeleiding, hulp bij het huishouden of ondersteuning bij persoonlijke verzorging. Ook bieden we zorg in de vorm van dagbesteding.

Gespecialiseerd in begeleiding bij meervoudige problematiek
We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met meervoudige problematiek. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen of dementie. Of mensen die in een isolement zitten en hierdoor zichzelf en hun woning verwaarlozen. Door veranderende wet- en regelgeving wonen mensen vaker zelfstandig.

Ook mensen met meervoudige problematiek. In sommige gevallen zijn zij niet in staat volledig zelfstandig te wonen. Zij kunnen dit alleen met de juiste zorg en begeleiding. Wij bieden deze zorg enbegeleiding door te werken vanuit een vertrouwensband.

Uitgaan van de leefwereld van de cliënt
Door het bieden van intensieve begeleiding werken we dagelijks aan het versterken van de zelfredzaamheid van onze cliënten. We gaan altijd uit van de bestaande situatie en de leefwereld van de cliënt. Vanuit daar maken we samen een plan op maat. De cliënt is zelf de eigenaar van het plan en gaat samen met de begeleider aan de slag om de gestelde doelen per leefdomein te behalen.

Wij zijn er voor hen die ons nodig hebben.

Wij streven er dagelijks naar om kwaliteitszorg te leveren op basis van uw wensen. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent, dan gaan wij graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

Klik hier voor de klachtenregeling van Mijn Zorg.

Kwaliteit van zorg
Mijn Zorg stelt strenge eisen aan elk aspect van de zorglevering. We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk zorg te bieden, daarom geven wij extra aandacht aan de kwaliteit van onze diensten.

We werken op basis van een kwaliteitssysteem waarin de handelingen en processen uitvoerig beschreven zijn. Op deze manier kunnen op de juiste wijze zorg leveren zodat de cliënten zeker zijn van goede, professionele en veilige zorg. Zo houden we onszelf als organisatie scherp voor het continue verbeteren van onze werkwijze.

KIWA certificering
Mijn Zorg vindt het belangrijk om de kwaliteit van de geleverde zorg toetsbaar en aantoonbaar te maken.  We zijn gecertificeerd volgens het KIWA Keurmerk (kwalificatieniveau 6).

Governancecode
Mijn Zorg werkt volgens de richtlijnen en principes van de Governancecode Zorg.  Dit is een instrument om de Governance binnen een organisatie zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van de verleende zorg.

Cliënttevredenheid
Tweejaarlijks houdt Mijn Zorg een tevredenheidsonderzoek onder cliënten en wordt altijd door een onafhankelijke externe partij uitgevoerd. Daarnaast vragen wij in de praktijk regelmatig om feedback van onze cliënten hoe zij de verleende zorg ervaren.

Privacy
We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Zo hanteren wij strikte regels rondom de verwerking van de persoonsgegevens, waarbij we de geldende AVG-wetgeving volgen. Ook zijn onze medewerkers getraind in het omgaan met privacygevoelige gegevens.

Lees voor meer informatie ons privacyreglement.