Dagbesteding

Op onze dagbesteding bieden we passende activiteiten aan in groepsverband: per cliënt en/of groep wordt er gekeken naar een passende dagbesteding. Cliënten krijgen op deze manier de mogelijkheid om een afwisselende invulling te geven aan hun dag. Het doel van dagbesteding is om de vaardigheden van de cliënt verder te ontwikkelen en maatschappelijk te activeren.

Daarnaast organiseren we ook intervisie met ervaringsdeskundigen. Hierbij moet u denken aan cliënten met een soortgelijke begeleidingsvraag, aangevuld met ervaringsdeskundigen (kunnen ook cliënten zijn) en begeleider. Op deze manier vergroten we het leereffect bij de cliënten en werken we aan hun zelfvertrouwen.